Lịch công tác tuần từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022 PDF. In Email
Thời gian Buổi Nội dung Tham dự Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

22/8

Sáng

- 08h00.  Tỉnh uỷ Bình Định: Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh về quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

 

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Bảo vệ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 
Chiều

-13h30. Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Bảo vệ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 
Tối Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Thứ ba

23/8

Sáng Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Chiều Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Tối Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Thứ tư

24/8

Sáng Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Chiều Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Tối Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Thứ năm

25/8

Sáng Triển lãm Hội sinh vật cảnh

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Chiều Triển lãm Hội sinh vật cảnh

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Tối Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Thứ sáu

26/8

Sáng

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

 

-08h00. Hội diễn Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 
Chiều

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

- 13h30. Hội diễn Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Tổ Bảo vệ.

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 Trung tâm Hội nghị tỉnh

 
Tối Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Thứ bảy

27/8

Sáng

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

 

-08h00. Sở Y Tế (P.200)

-08h00. Hội diễn Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 
Chiều

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

 

 

- 13h30. Hội diễn Ngân hàng Chính sách Xã hội

 

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 
Tối Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Chủ nhật

28/8

Sáng

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

 

- 08h00. Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh\

 

 Trung tâm Hội nghị tỉnh

 
Chiều

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

 

- 13h30. Hội diễn Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 
Tối        

 

 

Thời tiết

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính:
Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 382.99.96
 
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 242 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 352.05.09
 
Trụ sở cũ (chờ bàn giao):
Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 3822.798
 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Email: ttvht@svhtt.binhdinh.gov.vn
Website: www.ttvhbd.com.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Huỳnh Hiệp An, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Định
 
Bản quyền thuộc về Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Định