Lịch công tác tuần từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022 PDF. In Email
Thời gian Buổi Nội dung Tham dự Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

22/8

Sáng

- 08h00.  Tỉnh uỷ Bình Định: Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh về quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

 

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Bảo vệ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 
Chiều

-13h30. Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Bảo vệ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 
Tối Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Thứ ba

23/8

Sáng Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Chiều Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Tối Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Thứ tư

24/8

Sáng Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Chiều Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Tối Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Thứ năm

25/8

Sáng Triển lãm Hội sinh vật cảnh

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Chiều Triển lãm Hội sinh vật cảnh

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Tối Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Thứ sáu

26/8

Sáng

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

 

-08h00. Hội diễn Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 
Chiều

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

- 13h30. Hội diễn Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Tổ Bảo vệ.

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 Trung tâm Hội nghị tỉnh

 
Tối Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Thứ bảy

27/8

Sáng

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

 

-08h00. Sở Y Tế (P.200)

-08h00. Hội diễn Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 
Chiều

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

 

 

- 13h30. Hội diễn Ngân hàng Chính sách Xã hội

 

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 
Tối Triển lãm Hội sinh vật cảnh - Tổ Bảo vệ. Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Chủ nhật

28/8

Sáng

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

 

- 08h00. Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh\

 

 Trung tâm Hội nghị tỉnh

 
Chiều

Triển lãm Hội sinh vật cảnh

 

- 13h30. Hội diễn Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 
Tối        

 

 

Thời tiết

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính:
Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 382.99.96
 
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 242 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 352.05.09
 
Trụ sở cũ (chờ bàn giao):
Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 3822.798
 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Email: ttvht@svhtt.binhdinh.gov.vn
Website: www.ttvhbd.com.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Huỳnh Hiệp An, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định
 
Bản quyền thuộc về Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định