PDF. In Email

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Định được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bình Định vào Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định theo Quyết định số 4742/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh và tổ chức lại thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Định là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phân chi thường xuyên, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Định chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Định có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; tổ chức hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu đáp ứng như cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa – nghệ thuật, phát hành phim phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Định có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, có 03 Phòng chuyên môn: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Phòng Phát hành phim và Chiếu bóng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STT Họ và tên Chức vụ Số ĐT Email
I Lãnh đạo đơn vị
1 Huỳnh Hiệp An Giám đốc (0256)3826.249 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Nguyễn Thị Thu Quý Phó Giám đốc (0256)3822.419 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
II Phòng Hành chính - Tổng hợp
1 Nguyễn Hữu Viên Phó Trưởng phòng (0256)3822.798 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Văn Như Vũ Phó Trưởng phòng   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Nguyễn Minh Tuấn Phó Trưởng phòng   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Đặng Thị Thu Trang Kế toán (0256)3822.787 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Trần Kim Linh Tổng hợp   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Võ Thị Ngọc Oanh Văn thư - Lưu trữ   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Trần Thị Thu Thảo Thủ quỹ   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Võ Đình Hoàng Hưng Tổng hợp, CNTT   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Vũ Hải Anh Lái xe    
10 Trương Thị Thu Thủy Nhân viên    
11 Nguyễn Văn Phúc Bảo vệ    
12 Lê Vĩnh Thái Bảo vệ    
13 Nguyễn Văn Nam Bảo vệ    
14 Đinh Hoàng Vĩnh Bảo vệ    
15 Trần Thị Quê Tạp vụ    
II Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
1 Đặng Hiếu Thành Phó Trưởng phòng (0256)3826.159 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Lê Duy Khanh Viên chức   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Nguyễn Hồ Vũ Hồng Hà Viên chức   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Trần Kim Vân Viên chức   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Hoàng Thị Kim Yến Viên chức   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Trương Quý Thương Viên chức    
7 Nguyễn Thị Hồng Loan Viên chức   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Châu Phương Thị Trà Mi Nhân viên   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Nguyễn Lê Việt Cường Nhân viên   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Trần Minh Tâm Nhân viên   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Đinh Thị Thu Thảo Nhân viên    
III Phòng Phát hành phim và Chiếu bóng
1 Nguyễn Thái Bình Phó Trưởng phòng (0256)3822.633 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Trần Thị Thanh Thủy Nhân viên   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nhân viên   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Hoàng Linh Như Nguyệt Nhân viên  

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5 Trần Ngọc Chính Nhân viên    
6 Trần Thị Mỹ Loan Nhân viên    
7 Nguyễn Văn Lưu Đội trưởng Đội chiếu bóng huyện An Lão    
8 Võ Huỳnh Tánh Nhân viên Đội chiếu bóng huyện An Lão    
9 Phan Thanh Lâm Đội phó Đội chiếu bóng huyện Hoài Ân    
10 Văn Công Ánh Nhân viên Đội chiếu bóng huyện Hoài Ân    
11 Trần Đình Đoàn Phụ trách Đội chiếu bóng huyện Phù Mỹ    
12 Nguyễn Văn Phương Phụ trách Đội chiếu bóng huyện Phù Cát    
13 Huỳnh Quang Lộc Nhân viên Đội chiếu bóng huyện Phù Cát    
14 Nguyễn Thành Nhiều Đội phó Đội chiếu bóng huyện Tây Sơn    
15 Trần Quang Hải Nhân viên Đội chiếu bóng huyện Tây Sơn    
16 Đặng Ngọc Trân Phụ trách Đội chiếu bóng huyện Vĩnh Thạnh    
17 Lê Tiến Kỳ Nhân viên Đội chiếu bóng huyện Vĩnh Thạnh    
18 Võ Thanh Cường Đội trưởng Đội chiếu bóng huyện Vân Canh    
19 Nguyễn Võ Anh Tiến Nhân viên Đội chiếu bóng huyện Vân Canh    

HỘI TRƯỜNG LỚN (SỨC CHỨA: 1090 CHỖ NGỒI)

HỘI TRƯỜNG NHỎ (SỨC CHỨA: 200 - 300 CHỖ NGỒI)

 

 

PHÒNG HỌP 1 (SỨC CHỨA: 100 - 125 CHỖ NGỒI)

 

PHÒNG HỌP 2 (SỨC CHỨA: 45 - 60 CHỖ NGỒI)

 

PHÒNG HỌP 3 (SỨC CHỨA: 45 - 60 CHỖ NGỒI)

 

PHÒNG HỌP 4 (SỨC CHỨA: 45 - 60 CHỖ NGỒI)

 

PHÒNG HỌP 5 (SỨC CHỨA: 100 - 125 CHỖ NGỒI)

 

 

Thời tiết

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính:
Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 382.99.96
 
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 242 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 352.05.09
 
Trụ sở cũ (chờ bàn giao):
Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 3822.798
 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Email: ttvht@svhtt.binhdinh.gov.vn
Website: www.ttvhbd.com.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Huỳnh Hiệp An, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Định
 
Bản quyền thuộc về Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Định