Lịch công tác tuần từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021 In
Viết bởi Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Định   
Thứ hai, 01 Tháng 3 2021 06:50
Thời gian Buổi Nội dung Tham dự Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

01/3

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ ba

02/3

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ tư

03/3

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ năm

04/3

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ sáu

05/3

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ bảy

06/3

Sáng        
Chiều        
Tối        

Chủ nhật

07/3

Sáng        
Chiều        
Tối