Lịch công tác tuần từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021 In
Viết bởi Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Định   
Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 07:16
Thời gian Buổi Nội dung Tham dự Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

22/02

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ ba

23/02

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ tư

24/02

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ năm

25/02

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ sáu

26/02

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ bảy

27/02

Sáng        
Chiều        
Tối        

Chủ nhật

28/02

Sáng        
Chiều        
Tối