Lịch công tác tuần từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022 In
Thời gian Buổi Nội dung Tham dự Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

19/9

Sáng        
Chiều - 14h00. Hội đồng nhân dân

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Tối        

Thứ ba

20/9

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ tư

21/9

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ năm

22/9

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ sáu

23/9

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ bảy

24/9

Sáng        
Chiều        
Tối        

Chủ nhật

25/9

Sáng - 8h00. Đại hội Tỉnh Đoàn

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Bảo vệ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Chiều - 14h00. Đại hội Tỉnh Đoàn

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Bảo vệ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Tối - 19h00. Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Định lần thứ IX 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh