Lịch công tác tuần từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022 In
Thời gian Buổi Nội dung Tham dự Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

29/8

Sáng  - 08h00. Đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh Toàn thể Đảng viên Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh  
Chiều - 13h30. Hội Liên hiệp Việt - Lào

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Tối        

Thứ ba

30/8

Sáng

- 08h00. Các Hội Liên hiệp Khoa học.

 

 

 

-08h00. Tổ chức trình diễn các chương trình nghệ thuật bài chòi dân gian trong Liên hoan nghệ thuật bài chòi dân gian tỉnh Bình Định mở rộng năm 2022

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 
Chiều - 14h00. Toạ đàm bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài chòi dân gian

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Tối - 19h00. Khai mạc Liên hoan Câu lạc bộ Nghệ thuật bài chòi dân gian Bình Định mở rộng năm 2022

Cán bộ Trung tâm

Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Thứ tư

31/8

Sáng -08h00. Công đoàn viên chức tỉnh

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Chiều        
Tối        

Thứ năm

01/9

Sáng        
Chiều        
Tối - 20h00. Bế mạc Liên hoan Câu lạc bộ Nghệ thuật bài chòi dân gian Bình Định mở rộng năm 2022

Cán bộ Trung tâm

Trung tâm Hội nghị tỉnh  

Thứ sáu

02/9

Sáng        
Chiều        
Tối        

Thứ bảy

03/9

Sáng        
Chiều        
Tối        

Chủ nhật

04/9

Sáng        
Chiều        
Tối        

 

- Tổ Kỹ thuật;

- Tổ Lễ tân;

- Tổ Bảo vệ.